TOBERMORY                                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Tobermory 2021:

1) Tobermory: Tobermory ligt naast het Fathom Five National Marine Park, het eerste nationale beschermde natuurgebied van Canada. De twee natuurlijke havens van Tobermory worden treffend Little Tub en Big Tub genoemd. Het centrum van de plaats omsluit Little Tub Harbour. 's Zomers verdringen zich hier de zeiljachten en excursieboten langs de steigers. In de houten gebouwen langs de kades zijn winkels, restaurants, dive shops, souvenirwinkels en galeries gevestigd. In Little Tub Harbour is een Park Visitor Center, daarnaast zijn er mooie wandelpaden en een camping en is Tobermory een goede uitvalsbasis. Ook zijn hier voldoende hotels en motels te vinden maar het is raadzaam om een kamer van te voren te reserveren in de weekenden en in het hoogseizoen. 

2) St Edmunds & Peninsula Museum: In het kleine St. Edmund's & Peninsula Museum (Highway 6,3 km ten zuiden van Tobermory) zijn voorwerpen uit de scheepswrakken te bezichtigen. Toegang is gratis maar donaties zijn meer dan welkom.

3) Cruises: In de Little Tub Harbour liggen verschillende tourboten te wachten op passagiers, waaronder ook enkele met een glazen bodem. De Blue Heron Boat Cruises en Bruce Anchor Cruises zijn de bekendste aanbieders. De drop-off cruise vaart langs een scheepswrak en brengt je naar Flowerpot Island waar je de mogelijkheid krijgt om het eiland te verkennen. Op verschillende tijden komt de boot weer de passagiers ophalen, kijk wel naar het schema want de laatste boot vertrekt meestal rond 15 uur behalve in de weekenden dat vertrekt de boot een half uur later. De drop-off cruise is de meest favoriete cruise. Reserveren is raadzaam in het hoogseizoen. 

4) Grandview Motel: Het restaurant en het terras van het Grandview Motel bieden een schitterend uitzicht over de Georgian Bay en de twee havens vooral tegen zonsondergang zijn er vaak spectaculaire luchten te zien.  


5) Lokaal: Bij de vissersboten is verse zoetwatervis verkrijgbaar, en wie deze niet zelf wil bereiden, kan deze lokale delicatesse natuurlijk ook in een restaurant bestellen. 

6) Veerboot: Owen Sound Transportation Company (OSTC) is een van de grootste veerbootmaatschappijen van Ontario met zeer ervaren en toegewijd personeel dat ultramoderne passagiers-, voertuig- en vrachtvervoersdiensten levert naar de noordelijke en zuidwestelijke waterwegen van Ontario. De veerboot Chi Cheemaun Ferry Service tussen Tobermory - Manitoulin Island biedt plaats aan 143 auto's en vaart van begin mei tot half oktober; de overtocht duurt een kleine 2 uur.  
Highlights / tips Tobermory 2021

1) Tobermory: Tobermory is located next to Fathom Five National Marine Park, Canada's first national conservation area. Tobermory's two natural harbors are aptly named Little Tub and Big Tub. The town center encloses Little Tub Harbor. The town center encloses Little Tub Harbor. In summer, sailing yachts and excursion boats are along the docks. Shops, restaurants, dive shops, souvenir shops and galleries are located in the wooden buildings along the quays. In Little Tub Harbor there is a Park Visitor Center, there are also beautiful hiking trails and a campsite and is a good base. There are also plenty of hotels and motels here, but it is advisable to book a room in advance during the weekends and high season.

2) St. Edmunds & Peninsula Museum: The small St Edmund's & Peninsula Museum (Highway 6.3 km or 4 miles south of Tobermory) displays artefacts from the shipwrecks. Admission is free, but donations are more than welcome.

3) Cruises: Several tour boats are awaiting for passengers in Little Tub Harbor, including some with a glass bottom. The Blue Heron Boat Cruises and Bruce Anchor Cruises are the best known providers. The drop-off cruise passes a shipwreck and takes you to Flowerpot Island where you will have the opportunity to explore the island. The boat will pick up the passengers at different times, but check the schedule because the last boat usually leaves around 3 pm except on weekends when the boat leaves half an hour later. The drop-off cruise is the most favorite cruise. Reservation is advisable in high season. 

4) Grandview Motel: The restaurant and terrace of the Grandview Motel offer a magnificent view over the Georgian Bay and the two harbors, especially at sunset, there are often spectacular skies. 

5) Local: Fresh freshwater fish is available from the fishing boats, and if you don't want to prepare it yourself, you can of course also order this local delicacy in a restaurant. 

6) Ferry: Owen Sound Transportation Company (OSTC) is one of Ontario’s largest ferry operators with a highly experienced and dedicated staff providing state-of-the-art passenger, vehicle and cargo transportation services to northern and southwestern Ontario waterways. The Chi Cheemaun Ferry Service between Tobermory - Manitoulin Island can accommodate 143 cars and operates from early May to mid-October; the crossing takes about 2 hours.

Het mooie toeristische stadje Tobermory aan de punt van het 80 km lange Bruce Peninsula dat het Lake Huron van de Georgian Bay scheidt, is dankzij het overzetverkeer van en naar Manitoulin Island en de twee nabijgelegen nationale parken uitgegroeid tot een belangrijke toeristische plek.

The pretty tourist town of Tobermory at the tip of the 80 km Bruce Peninsula separating Lake Huron from Georgian Bay has become a major tourist spot thanks to ferry traffic to and from Manitoulin Island and the two nearby national parks.

Het oorspronkelijke vissersdorp is nu een havenstad met een aanzienlijke vuurtoren. Het ligt tussen de twee havens Big Tub en Little Tub, wat grote en kleine tobbe betekent.

The original fishing village is now a port town with a substantial lighthouse. It is located between the two ports of Big Tub and Little Tub.

            De Blue Heron boot (hierboven op de foto) brengt je naar het prachtige Flowerpot Island (zie film).

             The Blue Heron boat (above in the picture) takes you to the beautiful Flowerpot Island (see film).

                                   Rond de kleinere haven Little Tub Harbour ligt het centrum van het stadje.

                                    The town center is located around the smaller harbor, Little Tub Harbor.

In de houten gebouwen langs de kades zijn winkels, restaurants, dive shops, souvenirwinkels en galeries gevestigd. 

Shops, restaurants, dive shops, souvenir shops and galleries are located in the wooden buildings along the quays.

Het toerisme is booming in dit gebied, en is meer dan 100% gegroeid in de afgelopen jaren, en zal naar verwachting toenemen in de toekomst (zie film). 

Tourism is booming in the area, having grown by over 100% in the last years, and is expected to increase in the future (see film).

                           Prachtig zonsondergang en de bijzondere ferry richting Manitoulin Island (zie film).

                                       Beautiful sunset and the special ferry to Manitoulin Island (see film).

@MK